ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ APPLIMO MT+  &  MA+

 

 

 

APPLIMO

 

 

 

Οι ηλεκτρικοί λέβητες Applimo, όπως και όλα τα αλλά προϊόντα του εργοστασίου Applimo κατασκευάζονται και συναρμολογούνται εξολοκλήρου στη Γαλλία.

 

FLAG

 

MADE IN FRANCE

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Ηλεκτρικός λέβητας Applimo

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Ελληνικός κατάλογος Applimo

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Γαλλικός κατάλογος Applimo

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ APPLIMO MT+  &  MA+

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

gIALIX ΜΤ+

 

Μοντέλο  ΜΤ+ & MA+ (6-24 kW)

 

 

 

Μοντέλο ΜΑ+ (12-24 kW) 

Μοντέλο Applimo 12-16 ΜΤ+

 

 

 

μαντεμενιος εναλλακτης

Χυτοσιδηρός εναλλάκτης

 

 

 

 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου

 

Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου

 

 • Εξωτερικό μεταλλικό κάλυμμα λευκού χρώματος.

 • Χυτοσιδηρό σώμα εναλλάκτη.

 • Ηλεκτρικές αντιστάσεις από ανοξείδωτο ατσάλι.

 • Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου με ψηφιακή οθόνη.

 • Ηλεκτρονικός κυκλοφορητής Grundfos.

 • Δοχείο διαστολής.

 • Βαλβίδα ασφαλείας 3 bar.

 • Αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας.

 • Αισθητήριο ζεστού νερού χρήσης.

 • Ενεργοποίηση του λέβητα σε στάδια.

 • Δυνατότητα αντιστάθμισης βάσει εξωτερικού αισθητήριου (Πρέπει να τοποθετηθεί το αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας που περιλαμβάνεται στην συσκευασία του λέβητα).

 • Δυνατότητα παρασκευής ζ.ν.χ σε εξωτερικό δοχείο με τρίοδο βάνα και προτεραιότητα στο ζεστό νερό. Πρέπει να τοποθετηθεί το αισθητήριο που περιλαμβάνεται στην συσκευασία του λέβητα.

 • Δυνατότητα λειτουργίας σε σύστη΅α υψηλών θερμοκρασιών (θερμοστάτης ασφαλείας στους 100°C) ή σε σύστη΅α χαμηλών θερμοκρασιών (θερμοστάτης ασφαλείας στους 60°C)

 • Δυνατότητα ρύθμισης της ισχύος του λέβητα και μετά την εγκατάσταση.

 • Χειροκίνητη ή αυτόματη εναλλαγή από θερινή σε χειμερινή λειτουργία (Πρέπει να τοποθετηθεί το αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας που περιλαμβάνεται στην συσκευασία του λέβητα).

 • Λειτουργία για την καταπολέμηση του μικροβίου της λεγιονέλας. Κάθε 24 ώρες η θερμοκρασία του ΖΝΧ αυξάνεται στους 65 oC για 10 λεπτά (Πρέπει να τοποθετηθεί το αισθητήριο που περιλαμβάνεται στην συσκευασία του λέβητα).

 • Προστασία από υπερθέρμανση.

 • Λειτουργία αντιμπλοκαρίσ΅ατος του κυκλοφορητή κατά την θερινή λειτουργία.

 • Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας για το κύκλωμα θέρμανσης και ΖΝΧ.

 • Πιστοποίηση CE.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 

Ο ηλεκτρικός λέβητας Applimo αποτελεί έναν πλήρως αυτόνομο ηλεκτρικό λέβητα με ενσωματωμένα όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή λειτουργία του.

Όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα είναι απευθείας τοποθετημένα πάνω στο χυτοσιδηρό σώμα του εναλλάκτη. Ο ευφυής αυτός σχεδιασμός προσφέρει μέγιστη ασφάλεια από διαρροές (αφού υπάρχουν οι  ελάχιστες δυνατές σωληνώσεις) και εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα από το μπροστινό μέρος του λέβητα.

Όλα τα ηλεκτρικά μέρη του λέβητα βρίσκονται σε ξεχωριστό κουτί για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Ο ηλεκτρικός λέβητας Applimo ΜΤ+ & MA+ είναι ο μοναδικός ηλεκτρικός λέβητας που συνδυάζει χυτοσιδηρό εναλλάκτη, ανοξείδωτες ηλεκτρικές αντιστάσεις και ηλεκτρονικό έλεγχο λειτουργίας.

Ο χυτοσιδηρός εναλλάκτης, ο ηλεκτρονικός πίνακας και οι ανοξείδωτες αντιστάσεις εξασφαλίζουν μακροχρόνια λειτουργία χωρίς προβλήματα και με ελάχιστη συντήρηση. Οι ανοξείδωτες αντιστάσεις προσφέρουν άμεση απόδοση θερμότητας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ο ενσωματωμένος ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχει ηλεκτρονικά τη λειτουργία του λέβητα μειώνοντας το θόρυβο, τις φθορές και τη σπατάλη ενέργειας που προκαλούνται από τις απότομες διακυμάνσεις φορτίου.

Χάρη στα τρία αυτά μοναδικά χαρακτηριστικά του ο ηλεκτρικός λέβητας Applimo εγγυάται μακροχρόνια, απρόσκοπτη και οικονομική λειτουργία.

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

 

 

Ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου του ηλεκτρικού λέβητα Applimo παρέχει :

 • Ψηφιακή ένδειξη τιμών σε LCD οθόνη.

 • Ελαχιστοποίηση των διακυμάνσεων ισχύος και θερμοκρασίας του νερού που προκαλούν υπερκατανάλωση ρεύματος, θόρυβο, θερμικές μεταβολές, φθορά του λέβητα και των αντιστάσεων.

 • Πλήρης παραμετροποίηση, ώστε να ταιριάξει απόλυτα στην κάθε εγκατάσταση.

 • Αντιστάθμιση του νερού θέρμανσης βάση εξωτερικής θερμοκρασίας *.

 • Ένδειξη και ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού στον λέβητα.

 • Ένδειξη και ρύθμιση της θερμοκρασίας του ζ.ν.χ **.

 • Επιλογή χειροκίνητης ή αυτόματης λειτουργίας *.

 • Χειροκίνητη ή αυτόματη εναλλαγή από θερινή σε χειμερινή λειτουργία *.

 • Καταπολέμηση του μικροβίου της λεγιονέλας**. Κάθε 24 ώρες η θερμοκρασία του ζ.ν.χ αυξάνεται στους 65 oC για 10 λεπτά.

 • Δυνατότητα αυξομείωσης της ισχύος του λέβητα.

 • Βήμα προς βήμα έναυση και κλείσιμο των σταδίων λειτουργίας.

 • Προστασία από υπερθέρμανση.

 • Λειτουργία αντιμπλοκαρίσ΅ατος του κυκλοφορητή κατά την θερινή λειτουργία.

 • Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας για το κύκλωμα θέρμανσης και ζ.ν.χ **.

 

* Για τις λειτουργίες αυτές απαιτείται το αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

** Για τις λειτουργίες αυτές απαιτείται το αισθητήριο νερού χρήσης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

 

  

1.  Ένδειξη της θερμοκρασίας του νερού στον λέβητα.

2.  Ένδειξη θερινής λειτουργίας (πράσινο led).

3.  Ένδειξη χειμερινής λειτουργίας (πράσινο led).

4.  Μείωση / αύξηση της θερμοκρασίας.

5.  Ένδειξη λειτουργίας (κόκκινο led).

6.  Ρύθμιση της θερμοκρασίας του ζεστού νερού χρήσης και έναρξη θερινής λειτουργίας.

7.  Ένδειξη της πίεσης του νερού στον λέβητα. Η λειτουργία του λέβητα σταματά αν η πίεση πέσει

      κάτω από 0,5 bar).

8.  Ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού της θέρμανσης και έναρξη χειμερινής λειτουργίας.

9.  Διακόπτης on/off. (Με το κλείσιμο του λέβητα τίθεται σε λειτουργία η αντιπαγετική προστασία για 

     το κύκλωμα θέρμανσης και το κύκλωμα του ζεστού νερού χρήσης.

10.  Επιλογή χειροκίνητης ή αυτόματης λειτουργίας.

  

Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

 

 

 

Ο ηλεκτρικός λέβητας Applimo είναι ειδικά μελετημένος να παρέχει την μέγιστη δυνατή σταθερότητα θερμοκρασίας και το μικρότερο κόστος λειτουργίας που μπορεί να επιτύχει ένας ηλεκτρικός λέβητας. Το νερό στην εγκατάσταση και οι θερμαινόμενοι χώροι έχουν σταθερή θερμοκρασία και όχι εναλλαγή περιόδων θέρμανσης και περιόδων μη λειτουργίας, όπως συμβαίνει σε λέβητες με ηλεκτρομηχανικό έλεγχο. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας προσφέρει εξοικονόμηση ενέργεια και χρημάτων γιατί  είναι οικονομικότερη η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας παρά η ανάκτηση της μετά από πτώση.

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ APPLIMO ΜΑ+

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

 

 

 

Ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου με την προσθήκη του αισθητηρίου εξωτερικής θερμοκρασίας προσφέρει αντιστάθμιση βάσει εξωτερικής θερμοκρασίας. Ο ηλεκτρονικός πίνακας μετρά συνεχώς την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος και μεταβάλει αυτόματα τη θερμοκρασία του νερού που στέλνει προς το σύστημα θέρμανσης. Αυξάνοντας τη θερμοκρασία του νερού τις κρύες ημέρες ή ώρες του χρόνου και μειώνοντάς την τις πιο ζεστές, o ηλεκτρικός λέβητας Applimo καταναλώνει την ελάχιστη δυνατή ενέργεια και συγχρόνως διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία του σπιτιού. Μια σωστά ρυθμισμένη αντιστάθμιση μπορεί να προσφέρει έως και 25% εξοικονόμηση ενέργειας.

 

 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ

 

 

 

Ο ηλεκτρικός λέβητας Applimo  είναι ο μοναδικός ηλεκτρικός λέβητας που διαθέτει χυτοσιδηρό εναλλάκτη.

Ο χυτοσίδηρος είναι το ιδανικό υλικό για τη κατασκευή λεβήτων γιατί συγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με το χάλυβα ή τον χαλκό:

 • Μεγαλύτερη αντοχή στην διάβρωση και αρά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

 • Εξοικονόμηση ενέργειας. Ο χυτοσίδηρος έχει μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα και λιγότερες θερμικές απώλειες.

 • Ανθεκτικότερος στην στατική πίεση και τις θερμικές καταπονήσεις.

 • Δυνατότητα λειτουργίας και σε χαμηλές θερμοκρασίες (20-80 oC).

 

 

μαντεμενιος εναλλακτης

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

 

 

Ο ηλεκτρικός λέβητας Applimo αποτελεί έναν πλήρως αυτόνομο ηλεκτρικό λέβητα με ενσωματωμένα όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή λειτουργία του. Όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα είναι απευθείας τοποθετημένα πάνω στο χυτοσιδηρό σώμα. Ο ευφυής αυτός σχεδιασμός προσφέρει μέγιστη ασφάλεια από διαρροές (αφού υπάρχουν οι ελάχιστες δυνατές σωληνώσεις) και εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα από το μπροστινό μέρος του λέβητα. Όλα τα ηλεκτρικά μέρη του λέβητα βρίσκονται σε ξεχωριστό κουτί για μέγιστη ασφάλεια και εργονομία.

Ο ηλεκτρικός λέβητας Applimo ΜΤ+ & ΜΑ+ είναι προρυθμισμένος από το εργοστάσιο για λειτουργία σε συστήματα υψηλών θερμοκρασιών (22 - 80οC) και ο θερμοστάτης ασφαλείας είναι ρυθμισμένος στους 100 οC.

Μπορεί όμως εύκολα να συνδεθεί απευθείας (χωρίς τρίοδο βάνα ανέλιξης) και ΅ε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, αφού η μέγιστη θερμοκρασία του λέβητα μπορεί να ρυθμιστεί από 20-50 oC , ενώ διαθέτει και θερμοστάτης ασφαλείας στους 60oC

 

 

   Applimo 6MT+

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ APPLIMO ΜΑ+

 

 

 

  Applimo 12 &16 MT+

 

 Applimo 12 &16 MT+

 

 

  Applimo 24 MΑ+

 

Applimo 24 MΑ+

 

 

 

Η ισχύς του λέβητας Applimo ΜΑ+ μπορεί εύκολα να μεταβληθεί ακόμα και μετά την εγκατάσταση του λέβητα αφαιρώντας απλά κάποιες ηλεκτρικές γέφυρες των αντιστάσεων.

Ο ηλεκτρικός λέβητας Applimo ΜΑ+  έχει την δυνατότητα να ελέγχει :

 • 1 σύστη΅α θέρμανσης (χωρίς τρίοδο βάνα ανάμιξης) ΅ε θερμαντικά σώματα ή ενδοδαπέδια θέρμανση ΅ε αντιστάθμιση βάση

εξωτερικής θερμοκρασίας, ΅ε ή χωρίς θερμοστάτη χώρου.

 • 1 σύστη΅α θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης ΅ε τρίοδο βάνα. (Δίνεται προτεραιότητα στην παραγωγή ΖΝΧ).

 

Μαζί με τους λέβητες ΜΑ + παρέχονται το αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας και το αισθητήριο για το θερμοδοχείο ζεστού νερού χρήσης.

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ APPLIMO ΜΑ+

 

TA: Θερμοστάτης χώρου    SE: Αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας    Τ1: Αισθητήριο θερμοδοχείου ζεστού νερού χρήσης

 

Τύπος

Ισχύς

  

(kW)

Τάση

  

 (V)

Διαστάσεις (mm)

Βάρος

  

kg

Τιμή

  

ευρώ

Πλάτος

Ύψος

Βάθος

Gialix MT+ & MA+ - Ηλεκτρικοί λέβητες με ηλεκτρονικό έλεγχο, ψηφιακή οθόνη, αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας και ΖΝΧ

6 ΜT+

2 - 6

230 V - 1 ph.

340

500

280

20

1.230,00

12 ΜΤ+

6 - 12

230 V - 1 ph.

340

500

280

25

1.557,00

12 ΜΤ+

6 - 12

400 V - 3 ph.

340

500

280

25

1.557,00

16 ΜΤ+

4 - 16

400 V - 3 ph.

340

500

280

25

1.674,00

24 ΜΑ+

4 - 24

400 V - 3 ph.

405

620

280

42

1.774,00

Τύπος

Ισχύς

  

(kW)

Τάση

  

 (V)

Στάδια

 

 ισχύος

Δυνατότητα

μετατροπής ισχύος

(kW)

Αμπέρ

  

ανά φάση

Ασφάλεια

  

ανά φάση

Διατομή καλωδίου

mm2

min.

max.

Gialix MT+ & MA+ - Ηλεκτρικοί λέβητες με ηλεκτρονικό έλεγχο, ψηφιακή οθόνη, αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας και ΖΝΧ

6 ΜT+

2 - 6

230 V - 1 ph.

3

 2 - 4 - 6 8

26 Α

32 Α

3 x 6

3 x 10

12 ΜΤ+

6 - 12

230 V - 1 ph.

3

 6 - 8 - 10 - 12

52 Α

63 Α

3 x 16

3 x 16

12 ΜΤ+

6 - 12

400 V - 3 ph.

3

 6 - 8 - 10 - 12

18 Α

25 Α

5 x 4

5 x 6

16 ΜΤ+

4 - 16

400 V - 3 ph.

3

 5,3 - 8 - 10,7 - 13,3 - 16

24 Α

32 Α

5 x 6

5 x 10

24 ΜΑ+

4 - 24

400 V - 3 ph.

6

 16 - 18,6 - 21,3 - 24

36 Α

50 Α

5 x 10

5 x 10

 

DOWNLOADS

 

 

  

Ηλεκτρικός λέβητας Applimo

 

 

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Ηλεκτρικός λέβητας Applimo - Διαφημιστικό έντυπο

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Ηλεκτρικός λέβητας C (12-18 kW) - οδηγίες χρήσης

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Ηλεκτρικός λέβητας MT+ (6-16kW) - οδηγίες χρήσης

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Ηλεκτρικός λέβητας MA+ (24 kW) - οδηγίες χρήσης (νέο μοντέλο)

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Ηλεκτρικός λέβητας MA (36-72 kW) - οδηγίες χρήσης

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Ηλεκτρικός λέβητας MA (120 kW) - οδηγίες χρήσης

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Ηλεκτρικός λέβητας BBC 6 kW - οδηγίες χρήσης (παλιό μοντέλο)

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Ηλεκτρικός λέβητας MA+ (24 kW) - οδηγίες χρήσης (παλιό μοντέλο)

 

Ηλεκτρικοί Λέβητες Applimo

 

 

Ηλεκτρικοί λέβητες

 

 

Applimo MΤ+ & ΜΑ+

 

6 - 24 kW

 

 

Applimo ΜΑ

  

36 - 120 kW

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ APPLIMO

Ηλεκτρικοί Λέβητες APPLIMO 

Ηλεκτρικοί Λέβητες APPLIMO

Εισαγωγή

 Ηλεκτρικοί λέβητες με ηλεκτρονικό πίνακα και αντιστάθμιση

 Ηλεκτρικοί λέβητες με ηλεκτρονικό πίνακα και αντιστάθμιση

 

 

   Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

 

 CONTACTS 

  

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πληροφορίες και προσφορές:

 

  Τηλ: 210.6438677

  Τηλ: 210.6440891

  Φαξ: 210.6440891

  info@mgavrielatos.gr

  

 

Επισκεφτείτε μας:

  

Μομφερράτου 35, 114-74 Αθήνα, Γκύζη

 

  

 

Ακολουθήστε μας:

 

facebook twitter in google plus pinrest

  

 

 

Ηλεκτρικοί λέβητες - Εισαγωγή

Applimo ΜΤ+ & ΜΑ+  (6 - 24kW)

Applimo ΜΑ (36 - 120kW)

   

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ

ΣΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ

ΣΩΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΛΟΥΤΡΟΥ

ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & SERVICE

 

Προτείνετε αυτή τη σελίδα

 

 

 

 

Βρείτε μας στο Facebook

 

 

APPLIMO - GIALIX - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΕΒΗΤΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

     Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: Α. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ - Copyright © 2012 - ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ - www.mgavrielatos.gr - www.applimo.gr - www.heatingart.gr