ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ APPLIMO MA

 

 

 

APPLIMO

 

 

 

Οι ηλεκτρικοί λέβητες Applimo, όπως και όλα τα αλλά προϊόντα του εργοστασίου Applimo κατασκευάζονται και συναρμολογούνται εξολοκλήρου στη Γαλλία.

 

FLAG

 

MADE IN FRANCE

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Ηλεκτρικός λέβητας Applimo

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Ελληνικός κατάλογος Applimo

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Γαλλικός κατάλογος Applimo

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ APPLIMO ΜΑ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ APPLIMO ΜΑ Gialix

 

Ηλεκτρικός λέβητας Applimo ΜΑ

 

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ APPLIMO ΜΑ Gialix

 

Μοντέλο  36-72 kW

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Μοντέλο  36-72 kW

 

 • Εξωτερικό μεταλλικό κάλυμμα λευκού χρώματος.

 • Χαλύβδινο σώμα εναλλάκτη.

 • Ηλεκτρικές αντιστάσεις από ανοξείδωτο ατσάλι.

 • Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου με ψηφιακή οθόνη.

 • Βαλβίδα ασφαλείας 3 bar.

 • Αισθητήριο θερμοκρασίας και πίεσης.

 • Θερμοστάτης ασφαλείας 100°C με χειροκίνητη επαναφορά.

 • Ενεργοποίηση του λέβητα σε στάδια.

 • Δυνατότητα αντιστάθμισης βάσει εξωτερικής θερμοκρασίας (πρέπει να τοποθετηθεί το αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας *).

 • Δυνατότητα παρασκευής ζεστού νερού χρήσης σε εξωτερικό δοχείο με τρίοδο βάνα και προτεραιότητα στο ζεστό νερό (πρέπει να τοποθετηθεί το αισθητήριο νερού χρήσης *).

 • Δυνατότητα ρύθμισης της ισχύος του λέβητα ακόμα και μετά την εγκατάσταση.

 • Προστασία από υπερθέρμανση.

 • Λειτουργία αντιμπλοκαρίσ΅ατος του κυκλοφορητή κατά την θερινή λειτουργία.

 • Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας για το κύκλωμα θέρμανσης και ΖΝΧ.

 • Πιστοποίηση CE.

 

* Τα αισθητήρια εξωτερικής θερμοκρασίας και νερού χρήσης δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Μπορούν όμως να παραγγελθούν ως πρόσθετος εξοπλισμός.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 

Ο ηλεκτρικός λέβητας Applimo αποτελεί έναν πλήρως αυτόνομο ηλεκτρικό λέβητα με ενσωματωμένα όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή λειτουργία του.

Όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα είναι απευθείας τοποθετημένα πάνω στο σώμα του εναλλάκτη. Ο ευφυής αυτός σχεδιασμός προσφέρει μέγιστη ασφάλεια από διαρροές (αφού υπάρχουν οι  ελάχιστες δυνατές σωληνώσεις) και εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα από το μπροστινό μέρος του λέβητα.

Ο ηλεκτρικός λέβητας Applimo MA διαθέτει χαλύβδινο εναλλάκτη μεγάλου όγκου για καλύτερη διαχείριση της ενέργειας και σταθερότερη θερμοκρασία.

Ο ηλεκτρονικός πίνακας και οι ανοξείδωτες αντιστάσεις εξασφαλίζουν μακροχρόνια λειτουργία χωρίς προβλήματα και με ελάχιστη συντήρηση. Οι ανοξείδωτες αντιστάσεις προσφέρουν άμεση απόδοση θερμότητας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ο ενσωματωμένος ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχει ηλεκτρονικά τη λειτουργία του λέβητα μειώνοντας το θόρυβο, τις φθορές και τη σπατάλη ενέργειας που προκαλούνται από τις απότομες διακυμάνσεις φορτίου.

Χάρη στην άριστη κατασκευή του ο ηλεκτρικός λέβητας Applimo MA εγγυάται μακροχρόνια, απρόσκοπτη και οικονομική λειτουργία.

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

 

 

Ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου του ηλεκτρικού λέβητα Applimo παρέχει :

 • Ψηφιακή ένδειξη τιμών σε LCD οθόνη.

 • Ελαχιστοποίηση των διακυμάνσεων ισχύος και θερμοκρασίας του νερού που προκαλούν υπερκατανάλωση ρεύματος, θόρυβο, θερμικές μεταβολές, φθορά του λέβητα και των αντιστάσεων.

 • Πλήρης παραμετροποίηση, ώστε να ταιριάξει απόλυτα στην κάθε εγκατάσταση.

 • Αντιστάθμιση του νερού θέρμανσης βάση εξωτερικής θερμοκρασίας *.

 • Ένδειξη και ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού στον λέβητα.

 • Ένδειξη και ρύθμιση της θερμοκρασίας του ζ.ν.χ **.

 • Επιλογή χειροκίνητης ή αυτόματης λειτουργίας *.

 • Χειροκίνητη ή αυτόματη εναλλαγή από θερινή σε χειμερινή λειτουργία *.

 • Καταπολέμηση του μικροβίου της λεγιονέλας**. Κάθε 24 ώρες η θερμοκρασία του ζ.ν.χ αυξάνεται στους 65 oC για 10 λεπτά.

 • Δυνατότητα αυξομείωσης της ισχύος του λέβητα.

 • Βήμα προς βήμα έναυση και κλείσιμο των σταδίων λειτουργίας.

 • Προστασία από υπερθέρμανση.

 • Λειτουργία αντιμπλοκαρίσ΅ατος του κυκλοφορητή κατά την θερινή λειτουργία.

 • Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας για το κύκλωμα θέρμανσης και ζ.ν.χ **.

 

* Για τις λειτουργίες αυτές απαιτείται το αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

** Για τις λειτουργίες αυτές απαιτείται το αισθητήριο νερού χρήσης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

 

  

1.  Ένδειξη της θερμοκρασίας του νερού στον λέβητα.

2.  Ένδειξη θερινής λειτουργίας (πράσινο led).

3.  Ένδειξη χειμερινής λειτουργίας (πράσινο led).

4.  Μείωση / αύξηση της θερμοκρασίας.

5.  Ένδειξη λειτουργίας (κόκκινο led).

6.  Ρύθμιση της θερμοκρασίας του ζεστού νερού χρήσης και έναρξη θερινής λειτουργίας.

7.  Ένδειξη της πίεσης του νερού στον λέβητα. Η λειτουργία του λέβητα σταματά αν η πίεση πέσει

      κάτω από 0,5 bar).

8.  Ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού της θέρμανσης και έναρξη χειμερινής λειτουργίας.

9.  Διακόπτης on/off. (Με το κλείσιμο του λέβητα τίθεται σε λειτουργία η αντιπαγετική προστασία για 

     το κύκλωμα θέρμανσης και το κύκλωμα του ζεστού νερού χρήσης.

10.  Επιλογή χειροκίνητης ή αυτόματης λειτουργίας.

  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

 

 

 

Ο ηλεκτρικός λέβητας Applimo είναι ειδικά μελετημένος να παρέχει την μέγιστη δυνατή σταθερότητα θερμοκρασίας και το μικρότερο κόστος λειτουργίας που μπορεί να επιτύχει ένας ηλεκτρικός λέβητας. Το νερό στην εγκατάσταση και οι θερμαινόμενοι χώροι έχουν σταθερή θερμοκρασία και όχι εναλλαγή περιόδων θέρμανσης και περιόδων μη λειτουργίας, όπως συμβαίνει σε λέβητες με ηλεκτρομηχανικό έλεγχο. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας προσφέρει εξοικονόμηση ενέργεια και χρημάτων γιατί  είναι οικονομικότερη η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας παρά η ανάκτηση της μετά από πτώση.

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ APPLIMO ΜΑ+

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

 

 

 

Ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου με την προσθήκη του αισθητηρίου εξωτερικής θερμοκρασίας προσφέρει αντιστάθμιση βάσει εξωτερικής θερμοκρασίας. Ο ηλεκτρονικός πίνακας μετρά συνεχώς την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος και μεταβάλει αυτόματα τη θερμοκρασία του νερού που στέλνει προς το σύστημα θέρμανσης. Αυξάνοντας τη θερμοκρασία του νερού τις κρύες ημέρες ή ώρες του χρόνου και μειώνοντάς την τις πιο ζεστές, o ηλεκτρικός λέβητας Applimo καταναλώνει την ελάχιστη δυνατή ενέργεια και συγχρόνως διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία του σπιτιού. Μια σωστά ρυθμισμένη αντιστάθμιση μπορεί να προσφέρει έως και 25% εξοικονόμηση ενέργειας.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

 

 

Ο ηλεκτρικός λέβητας Applimo αποτελεί έναν πλήρως αυτόνομο ηλεκτρικό λέβητα με ενσωματωμένα όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή λειτουργία του. Όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα είναι απευθείας τοποθετημένα πάνω στο σώμα του λέβητα χωρίς περιττές σωληνώσεις. Ο ευφυής αυτός σχεδιασμός προσφέρει μέγιστη ασφάλεια από διαρροές (αφού υπάρχουν οι ελάχιστες δυνατές σωληνώσεις) και εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα από το μπροστινό μέρος του λέβητα.

 

   Applimo MΑ 36-72kW

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ APPLIMO ΜΑ

 

 

  

  Applimo MΑ 120kW

 

Applimo MΑ 120kW

 

Τύπος

Ισχύς

  

(kW)

Τάση

  

 (V)

Διαστάσεις (mm)

Βάρος

  

kg

Τιμή

  

ευρώ

Πλάτος

Ύψος

Βάθος

 Gialix ΜΑ -  Ηλεκτρικοί λέβητες με ηλεκτρονικό έλεγχο, ψηφιακή οθόνη, αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας και ΖΝΧ

36 ΜΑ

24 - 36

400 V - 3 ph.

460

740

280

34

 

48 ΜΑ

32 - 48

400 V - 3 ph.

460

740

280

34

 

72 ΜΑ

48 - 72

400 V - 3 ph.

460

740

280

38

 

120 ΜΑ

96 - 120

400 V - 3 ph.

570

740

350

50

 

 

 

  

Τύπος

Ισχύς

  

(kW)

Τάση

  

 (V)

Στάδια

 

 ισχύος

Δυνατότητα μετατροπής ισχύος (kW)

Αμπέρ

  

ανά φάση

Ασφάλεια

  

ανά φάση

Διατομή καλωδίου

mm2

min.

max.

 Gialix ΜΑ -  Ηλεκτρικοί λέβητες με ηλεκτρονικό έλεγχο, ψηφιακή οθόνη, αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας και ΖΝΧ

36 ΜΑ

24 - 36

400 V - 3 ph.

2

 24 - 28 - 36

70 Α

280 Α

5 x 16

5 x 35

48 ΜΑ

32 - 48

400 V - 3 ph.

2

 32 - 40 - 48

80 Α

100 Α

5 x 25

5 x 35

72 ΜΑ

48 - 72

400 V - 3 ph.

3

 48 - 56 - 64 - 72

120 Α

125 Α

5 x 35

5 x 35

120 ΜΑ

96 - 120

400 V - 3 ph.

5

 96 - 104 - 112 - 120

200 Α

250 Α

5 x 50

5 x 70

 

DOWNLOADS

 

 

  

Ηλεκτρικός λέβητας Applimo

 

 

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Ηλεκτρικός λέβητας Applimo - Διαφημιστικό έντυπο

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Ηλεκτρικός λέβητας C (12-18 kW) - οδηγίες χρήσης

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Ηλεκτρικός λέβητας MT+ (6-16kW) - οδηγίες χρήσης

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Ηλεκτρικός λέβητας MA+ (24 kW) - οδηγίες χρήσης (νέο μοντέλο)

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Ηλεκτρικός λέβητας MA (36-72 kW) - οδηγίες χρήσης

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Ηλεκτρικός λέβητας MA (120 kW) - οδηγίες χρήσης

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Ηλεκτρικός λέβητας BBC 6 kW - οδηγίες χρήσης (παλιό μοντέλο)

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Ηλεκτρικός λέβητας MA+ (24 kW) - οδηγίες χρήσης (παλιό μοντέλο)

 

 

Ηλεκτρικοί Λέβητες Applimo

 

 

Ηλεκτρικοί λέβητες

 

 

Applimo MΤ+ & ΜΑ+

 

6 - 24 kW

 

 

Applimo ΜΑ

  

36 - 120 kW

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ APPLIMO

Ηλεκτρικοί Λέβητες APPLIMO 

Ηλεκτρικοί Λέβητες APPLIMO

Εισαγωγή

 Ηλεκτρικοί λέβητες με ηλεκτρονικό πίνακα και αντιστάθμιση

 Ηλεκτρικοί λέβητες με ηλεκτρονικό πίνακα και αντιστάθμιση

 

 

   Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

 

 CONTACTS 

  

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πληροφορίες και προσφορές:

 

  Τηλ: 210.6438677

  Τηλ: 210.6440891

  Φαξ: 210.6440891

  info@mgavrielatos.gr

  

 

Επισκεφτείτε μας:

  

Μομφερράτου 35, 114-74 Αθήνα, Γκύζη

 

  

 

Ακολουθήστε μας:

 

facebook twitter in google plus pinrest

  

 

 

Ηλεκτρικοί λέβητες - Εισαγωγή

Applimo ΜΤ+ & ΜΑ+  (6 - 24kW)

Applimo ΜΑ (36 - 120kW)

   

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ

ΣΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ

ΣΩΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΛΟΥΤΡΟΥ

ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & SERVICE

 

Προτείνετε αυτή τη σελίδα

 

 

 

 

Βρείτε μας στο Facebook

 

 

APPLIMO - GIALIX - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΕΒΗΤΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

     Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: Α. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ - Copyright © 2012 - ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ - www.mgavrielatos.gr - www.applimo.gr - www.heatingart.gr